Tekniska verkens upphandlingar RFI Incidenthanteringssystem

RFI Incidenthanteringssystem

Tekniska verken i Linköping AB (publ), Linköping

Request For Information (RFI) avseende Incidenthanteringssystem.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-05-30)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

22/121