Ostbrickan

Linköpings kommun samhällsbyggnad

Objektet består av byggnation av bygga/bredda gångbana på Mårtorpsgatan södra sida in mot gatan till GC bana 4 m bred och ca 170 m lång och skyltas som gång- och cykelbana. Efter vändplan byggs befintlig GC-bana om till cykelfartsgata fram till ny förskola där en ny vändplan anläggs.

Projektområdet är beläget utmed Mårtorpsgatan och befintlig GC-väg i Mårtorpsgatan förlängning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-30)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

UH-2022-63