Tekniska verkens upphandlingar Kvalificeringssystem för laddstationer

Kvalificeringssystem för laddstationer

Tekniska verken i Linköping AB (publ), Linköping

Kvalificeringssystem för laddstationer till Tekniska verken i Linköping AB (publ).

Syfte

Kvalificeringssystemet avser produktområdet laddstationer.

Omfattning, första dag för annonser genom systemet samt giltighetstid

Kvalificeringssystemet omfattar laddstationer för snabbladdning av elektriska fordon med laddkapacitet om minst 350 kW, 800 Vdc CCS laddstandard. Upphandlingar genom systemet kan även innefatta installation av laddstationerna.

Leverantörer som är kvalificerade i systemet får ta del av- och har möjlighet att medverka i upphandlingar avseende systemets produktgrupp under giltighetstiden.Upphandlingar kan annonseras genom kvalificeringssystemet från och med 2022-06-03.

Kvalificeringssystemet är giltigt till och med 2023-01-31.

(Kvalificeringssystem)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-05-05

Dokumenttyp

Kvalificeringssystem

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

22/112