Tekniska verkens upphandlingar Infodring av huvudspillvattenledning i Skäggetorp - Tornby

Infodring av huvudspillvattenledning i Skäggetorp - Tornby

Tekniska verken i Linköping AB (publ), Linköping

Infodring av

huvudspillvattenledning i

Skäggetorp - Tornby

Översiktlig information

Objektet avser infodring med flexibelt foder av 6 st sträckor huvudspillvattenledningar med dimension 1000 till 1200 mm. Då det förekommer nedstigningsbrunnar på några av sträckorna kommer vissgrävsamordning med annan entreprenör att krävas. Sammanlagd sträcka spillvattenledningar att infodra uppgår till ca 497 meter. Under tiden förbi pumpas avloppsvattnet via tillfälliga anordningar. Helrenovering av 6 st nedstigningsbrunnar. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget.

Objektets läge

Objektet är beläget i två stadsdelar Skäggetorp (sydöst) och Tornby (sydväst) i Linköpings kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-06)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

22/114