Tekniska verkens upphandlingar Brännarstyrning, utbyte

Brännarstyrning, utbyte

Tekniska verken i Linköping AB (publ), Linköping

Byte av brännarstyrning i oljepannor i Kisa

Bakgrund

Tekniska verken i Linköping AB (TvAB) levererar sedan 2005 fjärrvärme i Kisa. Fjärrvärmen utgörs till största delen av spillvärme från den intilliggande sågen. För spets- och redundanslast har Tekniska verken 2 st oljepannor om 3 MW vardera. Brännarstyrningen på de två oljepannorna är föråldrad och måste bytas ut.

Nuläge

Befintlig brännarstyrning ska ersättas med en ny och äldre delar såsom styr- och reglersystem, kablage samt säkerhetssystem ska ersättas/uppgraderas till dagens gällande norm inkl. fjärråterställning.

Syfte

Syftet med upphandlingen är att B ska få en produkt, brännarstyrning, inklusive montage och med tillhörande uppgradering/ersättning av styr- och reglersystem, kablage, säkerhetssystem samt fjärråterställning enligt förfrågningsunderlaget och att den uppfyller samtliga krav.

Omfattning

Leveransen avser en totalentreprenad på utbyte av brännarstyrningen för två oljepannorna samt utvidgade fjärrstyrningsmöjligheter och funktioner.

I förfrågan ingår även fem optioner:

Bygga bort Harting-kontakter

O2-mätning med reglering

Utökade fjärrinställningar

Utökade funktioner

Reservdelar, kablage, licenser och mjukvara

Befintliga äldre delar såsom styr- och reglersystem, säkerhetssystem och brännarstyrning ska ersättas/uppgraderas till dagens gällande norm inkl fjärråterställning. Granskning av tredje part ska ingå i leveransen. Leveransen inkl. komponenter ska medge tillsyn i 72 timmars intervall, enligt dagens gällande norm. Leverantören ska demontera den utrustning som inte längre är nödvändig (skåp, kablage etc).

Entreprenaden omfattar funktionsansvar där det ingår att säkerställa att det fungerar med pannans befintliga styr- och reglerutrustning samt överordnade system.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-03-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

21/226