Tekniska verken i Kiruna Aktiebolag Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2023

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2023

Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag

Projektet avser anläggande av Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och består av följande:

- Stopphållplats Österleden, Nära Raketskolan

- Gångväg Apatitvägen, Vid Luossavaaraskolan

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-06-21)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2023-049