Tekniska verken i Kiruna Aktiebolag Service av portar, telfrar och traverser

Service av portar, telfrar och traverser

Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag, KIRUNA

Tekniska verken upphandlar Ramavtal för service. underhåll och felavhjälpning av garageportar, traverskranar och telfrar mot avrop inom Tekniska Verkens verksamhetsområde.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2023-071