Inköp av gatuarmaturer

Kiruna Kommun, Kiruna

Kiruna kommun avser att upphandla inköp av ca 500st nya gatarmaturer, för avrop under 2023.

Med option på att köpa ytterligare upp till 200st armaturer vid behov under 2023 samt option på köp av Zhaga D4i kommunikations noder och Zhaga sekundär noder

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-06-28)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-06-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2023-056