Täby kommun Viggby-ängar tennishall

Viggby-ängar tennishall

Täby kommun, Täby

I september 2021 planerar Täby kommun att annonsera upphandlingen av ny tennishall i Viggbyholm. Bakgrund, I augusti 2020 totalförstördes den kommunägda tennishallen belägen inom fastigheten Fogden 2 vid en brand.

Projektet avser uppförande av en ny tennishall med fem tennisplaner inom del av fastigheten Viggbyholm 74:36, vid Bergtorpsvägen. Likt den tidigare tennishallen inom fastigheten Fogden 2 kommer omklädningsrum, kansli och uppehållsutrymmen att uppföras inom två våningsplan mellan tennisplanerna.

Entreprenaden omfattar nybyggnad av en tennishall innefattande bl.a markarbeten, grundläggning, uppförande av stomme, installationer, stomkompletteringar, finplanering och driftsättning av anläggningen.

Byggnation av ny tennishall

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2021-06-28

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

KFA 2021/16-27