Täby kommun Viggby-ängar tennishall

Viggby-ängar tennishall

Täby kommun

Upphandlingen planeras annonseras september 2021

I augusti 2020 totalförstördes den kommunägda tennishallen belägen inom fastigheten Fogden 2 vid en brand. Lokalerna hyrdes av Näsbyparks tennisklubb som där bedrev sin inomhusverksamhet. Klubben står nu utan tennishall och diskussioner har förts för att hitta en lösning som möjliggör att föreningen kan återuppta sin verksamhet så snart som möjligt.

Projektet avser uppförande av en ny tennishall med fem tennisplaner inom del av fastigheten Viggbyholm 74:36, vid Bergtorpsvägen. Likt den tidigare tennishallen inom fastigheten Fogden 2 kommer omklädningsrum, kansli och uppehållsutrymmen att uppföras inom två våningsplan mellan tennisplanerna. Projektet omfattar även finplanering och markarbeten. 

Entreprenaden omfattar nybyggnad av en tennishall innefattande bl.a grundläggning, uppförande av stomme, installationer, stomkompletteringar, fast inredning och driftsättning av anläggningen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KFA 2021/16-27