Täby kommun VA-ledningsrenoveringar STIC 2023

VA-ledningsrenoveringar STIC 2023

Adda Inköpscentral AB, STOCKHOLM

Adda Inköpscentral AB upphandlar ramavtal för renoveringar av VA-ledningar, inom STIC (Stockholms Inköpcentral), för följande avropsberättigade kommuner/bolag:

Lidingö stad

Nacka kommun

Norrtälje Vatten och Avfall AB

Sollentuna Energi och Miljö AB

Täby kommun

Upplands-Bro kommun

Vaxholms kommun

Värmdö kommun

Upphandlingen består av följande entreprenadområden:

• Entreprenadområde 1 – Infodring med kontinuerliga rör (sliplining) för trycksatta VA-ledningar

• Entreprenadområde 2 – Hydraulisk rörspräckning för trycksatta VA-ledningar

• Entreprenadområde 3 – Infodring med formapassade PE-rör för trycksatta VA-ledningar

• Entreprenadområde 4a - Infodring med flexibla foder för självfalls- och tryckavloppsledningar samt brunnsrenovering.

• Entreprenadområde 4b – Infodring med flexibla foder med förhöjd långtidshållfasthet för självfalls- och tryckavloppsledningar samt brunnsrenovering.

Ramavtal för renovering av dricksvatten, dagvatten och avloppsledningar. Upphandlingen är indelad i följande entreprenadområden som utvärderas var för sig. Det är möjligt att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden.

• Entreprenadområde 1 – Infodring med kontinuerliga rör (sliplining) för trycksatta VA-ledningar

• Entreprenadområde 2 – Hydraulisk rörspräckning för trycksatta VA-ledningar

• Entreprenadområde 3 – Infodring med formapassade PE-rör för trycksatta VA-ledningar

• Entreprenadområde 4a - Infodring med flexibla foder för självfalls- och tryckavloppsledningar samt brunnsrenovering.

• Entreprenadområde 4b – Infodring med flexibla foder med förhöjd långtidshållfasthet för självfalls- och tryckavloppsledningar samt brunnsrenovering.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

10578