Täby kommun Upphandling Oxunda vattensamverkan - minska näringsläckage från hästgårdar

Upphandling Oxunda vattensamverkan - minska näringsläckage från hästgårdar

Vallentuna kommun, Vallentuna

Genomförande av Oxunda vattensamverkans åtgärdsstrategi för att minska näringsläckage från hästhållning

Omfattning

Vallentuna kommun inbjuder in till upphandling av avtal för genomförande av Oxunda vattensamverkans åtgärdsstrategi för att minska näringsläckage från hästhållning.

Antal leverantörer

Vallentuna kommun kommer att anta en (1) leverantör.

Utvärdering av anbud

Efter anbudsöppning sker utvärderingen i tre steg enligt nedan: Steg 1: Kvalificeringsfas, vilket innebär en kontroll av leverantören och kontroll att Ska-kraven uppfylls samt kommersiella villkor/ avtalsutkast godtas utan villkor och/eller reservationer.

Steg 2: Uppdraget kommer att tilldelas den leverantör vars anbud får högst poäng i den sammanvägda utvärderingen. Utvärdering sker för tio kvalitetskriterier enligt avsnitt 4.Steg 3: Tilldelning av kontrakt, enligt angiven utvärderingsprincip bästa förhållande mellan pris och kvalité.

En upphandlande myndighet kan medge att uppenbara felskrivningar, felräkningar eller något annat uppenbart fel i anbudet rättas. Upphandlande myndighet kan också medge att anbudet förtydligas och kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-14)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-06-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KS 2023.165