Täby kommun Upphandling av Skogs- och naturvårdsskötsel

Upphandling av Skogs- och naturvårdsskötsel

Täby kommun

Täby kommun inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud på följande sju områden: Landskapsvård,  Årlig tätortsnära slyröjning, Fornvård, Naturvårdsskötsel och ängsskötsel med häst, Skogsvård inom och utanför tätort och Allévård - skötsel av alléträd i park- och gatumiljö.

Upphandlande myndigheter (nedan kallade ”kommunen”) är:

Täby kommun, organisationsnummer 212000-0118  

Täby Fastighets AB, organisationsnummer 556007-4642 

Upphandlingen är uppdelad i 7 anbudsområden. Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden i upphandlingen.

Anbudsområden:

·        Anbudsområde 1: Landskapsvård

·        Anbudsområde 2: Årlig tätortsnära slyröjning

·        Anbudsområde 3: Fornvård

·        Anbudsområde 4: Vassklippning

·        Anbudsområde 5: Naturvårdskötsel och ängsskötsel med häst

·        Anbudsområde 6: Skogsvård inom och utanför tätort

·        Anbudsområde 7: Allé- och trädvård

Se Information om upphandlingen och administrativa villkor för detaljer

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/132-39