Täby kommun Upphandling av Säkerhetsteknik

Upphandling av Säkerhetsteknik

Täby kommun

Täby kommun genomför en RFI (request for information) inför upphandling av nytt ramavtal avs. Säkerhetsteknik. Ramavtalet avser Service- och underhållsarbeten av befintlig säkerhetsteknik avseende nedanstående kategorier:

·         Inbrottslarm, Passagesystem, Övervakningskameror, Låsinstallationer, Dörr- och fönsterförstärkning, Larmöverföring, Brandlarm, Fjärrsupport.

·         Nyinstallationer av säkerhetsteknik t ex: i nybyggnader, ROT-projekt i beställarens byggnader och inhyrda byggnader samt i offentliga miljöer (t.ex. torg/park).

Intresserade entreprenörer i branschen får möjlighet att besvara ett antal frågor. Målet med dialogen är att tillvarata branschens erfarenheter och kunskaper i syfte att skapa tydliga, transparanta och proportionerliga upphandlingsdokument som främjar innovation och möjliggör en god affär för alla parter. Syfte är att få mer information om vilka företag som verkar i denna bransch och intressera företag att lämna anbud i kommande upphandlingar.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-02-21)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-02-07

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KS 2023/19-05