Täby kommun Trafikmätningar

Trafikmätningar

Täby kommun

Upphandlingen avser trafik- och hastighetsmätningar på det kommunala vägnätet samt redovisning av dessa, för successivt avrop under avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/157-30