Täby kommun Täby Park - Södra VA-anslutningen

Täby Park - Södra VA-anslutningen

Täby kommun

Södra VA-anslutningen är en kapacitetsförstärkning gällande spillvatten till kommande boende i Täby park.

En pumpstation kommer att byggas mellan gamla galoppbanans södra del och E18 för att kopplas in på befintliga spillvattenledningar i kommunens dagvattentunnel belägen söder om E18.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-11-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-08-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SBN 2020/398-29