Täby kommun Täby Park Gröna slingan

Täby Park Gröna slingan

Täby kommun

I Täby park planeras ca 6000 lägenheter med 4 000-5 000 nya arbetsplatser.

Samhällsutvecklingskontoret har nu för avsikt att genomföra en upphandling av en utförandeentreprenad för kommunala anläggningar i Täby park i samband med exploatering enligt föreslagen detaljplan Hästen 2 m.fl. samt anslutningar till denna. 

I projekt Täby park planeras för ett grönt stråk kallat Gröna slingan som sträcker sig genom flera detaljplaner.  Större delen av aktuell entreprenad är ”grovplanerad”, dvs ledningar och gata är uppbyggd t.o.m en AG-yta, dvs en grov asfaltsyta. Kommunen avser att bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”finplanerad” nivå inom detaljplanen hästen 2 m.fl.

Med finplanerad nivå avses uppbyggnad av gata och parkstråk till en fullt färdig anläggning som inkluderar ytskikt och planteringar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-13)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-05-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/37-33