Täby kommun Täby Park Gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen

Täby Park Gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen

Täby kommun

Täby kommun ska anlägga en gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen med syfte att förbättra tillgängligheten i området kring Täby nya simhall som är under uppförande.  Upphandlingen omfattar en utförandeentreprenad och med konstruktionsansvar för bro. Entreprenaden innefattar byggnation av en GC-tunnel under Bergtorpsvägen med tillhörande anordningar. Entreprenaden omfattar även byggnation (KFU1) av busshållplats, breddning av Stora Marknadsvägen, gång och cykelväg söder om Stora Marknadsvägen samt åtgärder vid signalkorset Kemistvägen/Stora Marknadsvägen. Se kontraktshandlingar för detaljerade beskrivningar. Observera att på grund av nytt tidigare beslut under projekteringen utförs enbart tunneln under Bergtorpsvägen och det framgår av förfrågningsunderlaget vilka delar som är skrafferade och inte längre ingår i entreprenaden.

Sista anbudsdag
43 dagar kvar

(2021-09-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SBN 2020/309