Täby kommun Strukturerad öppenvård barn och unga STIC 2021

Strukturerad öppenvård barn och unga STIC 2021

Adda Inköpscentral AB, Stockholm

Syftet med upphandlingen är att få till stånd ramavtal med de anbudsgivare som efter utvärdering blivit antagna för att tillgodose kommunernas huvudsakliga behov av externa placeringar för insatser inom strukturerad öppenvård för barn och unga

Dessa placeringar utgör ett komplement till kommunernas insatser i egen regi, som således inte berörs av upphandlingen. För utförare som bedriver verksamhet i en upphandlande kommuns regi gäller ej anbudet mot den kommunen.

Omfattning

Strukturerad öppenvård för barn och unga 0-20år

Med strukturerad öppenvård avses verksamhet där den unge är inskriven och vistas under en hel dag eller del av dag. Verksamheten innehåller förutom vård och behandling även bland annat sysselsättning/utbildning, social träning, fritidsaktiviteter samt familj- och nätverksinriktade kontakter.

1. Familjebehandling2. Dagbehandling med skola/hel termin3. Utredningsuppdrag/omsorgsbedömningar4. 12-stegsmetoden

Övrig öppenvård för barn och unga 0-20 årHär avses öppenvård som inte omfattas av anbudsområden som anges inom strukturerad öppenvård för barn och unga 0-20 år. Här ingår social kontaktperson, kontaktfamilj och helgkollo.

5. Helg- och lovkollo6. Dagkollo7. Kontaktperson8. Kontaktfamilj

Denna kategori omfattar också insatser och metoder som kan komma att utvecklas under ramavtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-24)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2023-01-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län, Sverige

Diarie-/referensnummer

10551