Täby kommun Skola 1, Skola 2, Skola 3 - Mark- och grundläggningsprojektering

Skola 1, Skola 2, Skola 3 - Mark- och grundläggningsprojektering

Täby kommun, TÄBY

Uppdraget omfattar projektering för tre skolor avseende:

• Mark

• Yttre VA (dimensionering från VS-konsult)

• Grundläggning (förutsättningar från konstruktör)

• Geoteknisk undersökning (ej för skola 2)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-11-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-10-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KFA 2018/364-05