Täby kommun Skola 1, Skola 2 - Elprojektering

Skola 1, Skola 2 - Elprojektering

Täby kommun, TÄBY

Uppdraget omfattar projektering av kraftförsörjning, el-, tele- och transportsystem, styr- och övervakning (ej VVS) och tomrör för andra discipliner t.ex. inbrotts-, brandlarm, AV-system och datanätverk för skolor enligt nedan.

Objekten är två grundskolor i behov av nedanstående:

• Skola 1: Nybyggnad av skola för c:a 900 elever, årskurs F-9, tre paralleller med tillagningskök och idrottshall.

• Skola 2: Om-, ny- eller tillbyggnad av grundskola för c:a 600 elever.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-11-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-10-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KFA 2018/388-05