Täby kommun Skogs - och naturvårdsskötsel

Skogs - och naturvårdsskötsel

Täby kommun, TÄBY

Naturvård inom och utanför tätorten uppdraget omfattar naturvårdsinriktade skötselåtgärder såsom röjning, gallring, plockhuggning samt friställning av träd.

Skogsvård inom tätorten vilket kan innebära röjning samt trädfällning. Viss gallring kan även förekomma enligt kommunens naturparksplan.

Skogsvård utanför tätorten framförallt utförs gallringar med hjälp av skördare och skotare.

Område 1: Naturvård inom och utanför tätorten

Uppdraget omfattar naturvårdsinriktade skötselåtgärder såsom röjning, gallring, plockhuggning samt friställning av träd inom kommunens naturreservat och Stolpaskogen – Täbys stadsskog.

Det kan även förekomma vis produktionsröjning i uppdraget.

Likaså ska landskaps- och fornvårdande engångsåtgärder utföras enligt kommunens landskapsplan och fornvårdsplan.

Område 2: Skogsvård inom tätorten

Under arbetsledning av kommunens Skogsförman ska skötselåtgärder inom tätortens skogsområde genomföras, vilket kan innebära röjning samt trädfällning. Viss gallring kan även förekomma enligt kommunens naturparksplan.

Område 3: Skogsvård utanför tätorten

Uppdraget omfattar skötselåtgärder som styrs av kommunens skogsbruksplan, inom rekreationsskogarna omkring tätorten. Framförallt utförs gallringar med hjälp av skördare och skotare. Även mindre avverkningar kan förekomma.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-11-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-10-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län, Sverige

Diarie-/referensnummer

SBN 2018/420-34