Täby kommun Schakt- och lastbilstjänster samt material och tippning

Schakt- och lastbilstjänster samt material och tippning

Täby kommun, TÄBY

Uppdraget avser schakt- och lastbilstjänster samt material och tippning.

En leverantör kommer att antas för uppdraget. Anbud ska därför lämnas på hela uppdraget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-02-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-12-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SBN 2018/541-05