Täby kommun Särskilt boende enligt 5 kap. 5 § SoL

Särskilt boende enligt 5 kap. 5 § SoL

Täby Kommun

Socialnämnden är ytterst ansvarig för socialtjänsten och därmed även för äldreomsorgen i kommunen. Särskilt boende är en av de biståndsbedömda insatser som ingår i omsorgen om äldre personer.

Uppdraget innebär att utifrån brukarens val och kommunens beställning tillhandahålla insatsen särskilt boende årets alla dagar dygnet runt. Insatsen omfattar omsorg, service och hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå. Läkarinsatser ingår inte i uppdraget.

Det särskilda boendet ska vara beläget inom Stockholms län.

Uppdraget omfattar två inriktningar:

1.   Särskilt boende med vård- och omsorgsinriktning   

2.   Särskilt boende med demensinriktning

Ansökan kan avse en av inriktningarna alternativt båda.

Om utföraren kan erbjuda parboende ska det anges i ansökan.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2020-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SON 2018/33-79