Täby kommun RFI- Trygghetslarm för särskilt boende

RFI- Trygghetslarm för särskilt boende

Täby kommun

Syftet med denna RFI är att samla information för att få en förståelse om vilka lösningar som finns på marknaden gällande trygghetslarm för särskilt boende och för att få en uppfattning om förutsättningarna för realiseringen av de olika scenarierna.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-05-26)

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2021-04-30

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

RFx -2021-166