Täby kommun RFI laddstolpar allmän platsmark

RFI laddstolpar allmän platsmark

Täby kommun

Täby kommun bjuder in leverantörsmarknaden till en marknadsundersökning, RFI (Request For Information) i syfte att samla på sig information kring publika laddstolpar för allmän platsmark. 

Kommunen är intresserad av en publik helhetslösning för allmän platsmark. Leverantören står för hela investeringen av laddstolpar, elektrisk utrustning, mark- och schaktarbeten, installation, drift, kundtjänst, underhåll, betaltjänst etc. samt ansvarar för egen anslutning till elnätet. På grund av hur kommunen skulle vilja paketera tjänsten, har upphandlingsformen tjänstekoncession diskuterats.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-05-29)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-05-11

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KS 2023/143-05