Täby kommun Revisionstjänster

Revisionstjänster

Täby kommun

Uppdraget avser tjänster utförda av sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna i Täby kommun för granskning av kommunstyrelsen, nämnder och beredning. Uppdraget avser även sakkunniga och auktoriserad revisor till lekmannarevisorerna för granskning av kommunens bolag, Täby Fastighets AB, Täby Miljövärme AB och Täby Holding AB.

Upphandlingen omfattar vidare lagstadgad revision i kommunens bolag

I Täby kommuns ekonomiska förvaltning ingår en gemensam nämnd (Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddsnämnd (SRMH)) vilken således också omfattas av revisionen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Sverige

Diarie-/referensnummer

KS 2020/341-05