Täby kommun Revisionstjänster

Revisionstjänster

Täby kommun

Täby kommun samlar in information som förberedelse för upphandling av revisionstjänster. Syftet med denna marknadsundersökning är skapa tydliga, transparanta och proportionerliga upphandlingsdokument genom att ta tillvara på branschens erfarenheter och kunskaper.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-03-12)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-02-26

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/341-05