Täby kommun Ramavtal konsulttjänster – Projektering av Luft, Rör, Kyla, Styr- och övervakning och Energiberäkning och -simulering

Ramavtal konsulttjänster – Projektering av Luft, Rör, Kyla, Styr- och övervakning och Energiberäkning och -simulering

Täby kommun, TÄBY

Ramavtalet omfattar projektering av:

- Luftbehandlingssystem

- Rörtekniska system

- Kylsystem

- Styr- o övervakningssystem

Och även:

- Energiberäkning och – simulering

I respektive avrop kommer det framgå vilken/vilka konsulttjänst/-er som efterfrågas.

Uppdrag kan komma att avse projektering av nybyggnad, renovering, om- eller tillbyggnad av beställarens objekt vilket är lokaler eller förvaltad egendom.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-02-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-01-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KFA 2019/5-05