Täby kommun Ramavtal konsulttjänster - Projektering av El-, Belysnings-, Data-, Tele- och transportsystem

Ramavtal konsulttjänster - Projektering av El-, Belysnings-, Data-, Tele- och transportsystem

Täby kommun, TÄBY

Ramavtalet omfattar projektering av:

• Elsystem

• Belysningssystem

• Data- och telesystem

• Transportsystem

• Tomrör för andra discipliner (t.ex. inbrotts-, brandlarm och AV-system)

I respektive avrop kommer det framgå vilken/vilka konsulttjänst/-er som efterfrågas.

Uppdrag kan komma att avse projektering av nybyggnad, renovering, om- eller tillbyggnad av beställarens objekt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-03-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-02-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KFA 2019/18-05