Täby kommun Ramavtal - Konstruktör

Ramavtal - Konstruktör

Täby kommun, TÄBY

Detta ramavtal omfattar konsulttjänsten konstruktör.

Uppdrag kan komma att avse projektering av nybyggnad, renovering, om- eller tillbyggnad av beställarens objekt vilket är lokaler eller förvaltad egendom t.ex. förskolor, skolor, idrottsanläggningar, kultur – och fritidslokaler, kontor, vårdboenden och bostäder.

Beställaren avser att teckna ramavtal med tre konsulter under förutsättning att så många anbud kvalificeras.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-02-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-01-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KFA 2018/435-05