Täby kommun Ramavtal - Arkitekt, Inredningsarkitekt, Storkökskonsult, Tillgänglighetssakkunnig

Ramavtal - Arkitekt, Inredningsarkitekt, Storkökskonsult, Tillgänglighetssakkunnig

Täby kommun, TÄBY

Detta ramavtal innefattas av nedanstående konsultkategorier. I respektive avrop kommer det framgå vilken/vilka konsultkategori/-er som efterfrågas.

• Arkitekt

• Inredningsarkitekt

• Storkökskonsult

• Tillgänglighetssakkunnig

Uppdrag kan komma att avse projektering av nybyggnad, renovering, om- eller tillbyggnad av beställarens objekt vilket är lokaler eller förvaltad egendom t.ex. förskolor, skolor, idrottsanläggningar, kultur – och fritidslokaler, kontor, vårdboenden och bostäder.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-01-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-12-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KFA 2018/382-05