Täby kommun Projekteringsuppdrag inom projekt Täby Park

Projekteringsuppdrag inom projekt Täby Park

Täby kommun, TÄBY

Uppdraget består i att vid avrop fylla beställarens behov av tekniska konsulttjänster inom mark-och anläggningsprojektering för utredningar, förprojektering av detaljplaneområden samt projektering av markahandlingar till förfrågningsunderlag.

Konsultuppdrag som avropas enligt detta ramavtal kommer att tilldelas genom rangordning eller förnyad konkurrensutsättning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-02-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-12-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SBN 2018/626-29