Täby kommun Projekt - Rörsystem, inkastpunkter och temporär terminal för sopsug 47805

Projekt - Rörsystem, inkastpunkter och temporär terminal för sopsug 47805

Täby kommun, TÄBY

Entreprenaden omfattar projektering, upprättande av bygghandling samt genomförandearbeten av temporär sopsugsterminal, komplettering av redan lagt huvudnät samt av inkastpunkter och papperskorgar.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2018-11-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-10-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SBN 2018/324-09