Täby kommun Platser på dagverksamhet för personer under 66 år

Platser på dagverksamhet för personer under 66 år

Täby kommun

Kommunen genomför en upphandling och inbjuder anbudsgivare att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Uppdraget avser platser på dagverksamhet för personer under 66 år enligt 7 kap. 1 § 4 p. socialtjänstlagen (2001:453), SoL, med:

demensinriktningoch/eller

inriktning mot omfattande psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar. 

I uppdraget ingår även att vara vårdgivare och tillhandahålla hälso- och sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30), HSL till och med sjuksköterskenivå. Region Stockholm ansvarar för läkarinsatser.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-02-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-01-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SON 2022/316-72