Täby kommun Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakning

Täby kommun

Upphandlingen avser parkeringsövervakning i kommunen.

För allmän platsmark inom kommunen har kommunen beslutat om övervakning enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) samt för kommunens tomtmark enligt lag om kontrollavgift (SFS 1984:318).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/202-30