Täby kommun Offentlig Belysning

Offentlig Belysning

Täby kommun, TÄBY

Entreprenaden omfattar nedanstående två delar;

• Drift- och underhållsarbeten av ungefär 13 600 armaturer fördelat på cirka 270 belysningscentraler,

• Investeringsarbeten

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-02-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-01-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SBN 2018/234-33