Täby kommun Offentlig Belysning

Offentlig Belysning

Täby kommun, Täby

Ramavtal för belysningsarbeten

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

UH-2022-64