Täby kommun NYTT FASTIGHETSSYSTEM TILL TÄBY

NYTT FASTIGHETSSYSTEM TILL TÄBY

Täby kommun

Härmed inbjuds intressent att lämna anbud för deltagande i upphandlingen avseende Täby kommuns (organisationsnummer 212000-0118) behov av programvarulösning för bostads-, lokal- och fastighetsförvaltning.

Syftet med upphandlingen är, att införskaffa en programvarulösning som i sin helhet ska tillgodose kommunens och Täby Fastighets AB:s behov avseende systemstöd för administration och förvaltning av bebyggda fastigheter, mark och inhyrda objekt.

Målsättningen är, att uppnå en effektivare hanteringsprocess med bättre samordning och en mer sammanhållen och strukturerad hantering av fastighetsbeståndet för såväl kommunen som Täby Fastighets AB:s fastigheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KFA 2021/111-06