Täby kommun Näsby Slott, Allmänna gator och anläggningar

Näsby Slott, Allmänna gator och anläggningar

Täby kommun, TÄBY

Upphandlingen omfattar en utförandeentreprenad för utbyggnad av gator, gc-vägar och ledningar på allmän plats i Näsby slott. Utanför detaljplaneområdet ska hastighetsreducerande åtgärder i form av upphöjd korsning vid grindstugan samt ombyggnation av den västra infarten till strandängarna utföras. Stora delar av arbetsområdet ligger inom område för byggnadsminne och omfattas till delar av såväl strandskyddsbestämmelser som av bestämmelser för generellt biotopskydd.

Sista anbudsdag
5 dagar kvar

(2019-03-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-01-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SBN 2018/533-09