Täby kommun Myndighetsbesiktning Trycksatta & motordrivna anordningar

Myndighetsbesiktning Trycksatta & motordrivna anordningar

Täby kommun

Trycksatta & motordrivna anordningar. Utförande: Enligt senaste AFS när det gäller trycksatta anordningar och enligt Boverkets föreskrifter när det gäller motordrivna anordningar. Avrapportering sker i beställarens system för myndighetsbesiktningar. Inställelsetid: Återkommande besiktningar inom gällande intervaller. Kunskap/certifieringskrav: Ackrediterade kontrollorgan som får utföra besiktning enligt Arbetsmiljö verket samt Boverkets föreskrifter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-02-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KFA 2021/6-29