Täby kommun Markanvisningstävling förskola i Näsbypark, Täby

Markanvisningstävling förskola i Näsbypark, Täby

Täby kommun

Täby kommun bjuder in till markanvisningstävling för utveckling av en förskola på Vedettvägen i stadsdelen Näsbypark!

Tävlingen omfattar ett anbudsområde om cirka 4 570 kvm som förvärvas med äganderätt från Täby kommun. Tävlingsområdet är beläget i slutet av en villagata och gränsar till Centralparken, som är en av kommunens största parker, och till Kryssarvallens konstgräsplan för fotboll. Inom cirka 500 meter från området finns hållplatser för både buss och lokaltåg.

Syftet med tävlingen är att träffa marköverlåtelseavtal med en aktör som förvärvar marken och bygger en permanent förskola för cirka 140 barn.

Inbjudan riktar sig till bolag som bygger och förvaltar förskolor eftersom marköverlåtelsen förutsätter att köparen erbjuder hyreskontraktet till en förskoleverksamhet som bedriver verksamhet i temporära lokaler på platsen.

Detaljplan för området antogs den 6 februari 2023.

Observera att detta är en markanvisning och inte en upphandling trots att upphandlingssystemet används för tillgång till tävlingsunderlaget, inlämning av handlingar och hantering av frågor och svar.

Välkommen att delta!

Ytterligare information: I förfrågningsunderlaget finns en länk till Täby kommuns webbplats där det finns information om pengen för förskola. Länken leder till uppgifter som avser 2022. Följande länk leder till information om pengen för förskola för 2023: Regler för placering, peng och avgift Täby kommun 2023 (taby.se) (https://doc.taby.se/handlingar/Barn-%20och%20grundskolen%C3%A4mnden/2022/2022-12-07/Handlingar/05.2%20Bilaga%20-%20Regler%20f%C3%B6r%20placering%20peng%20och%20avgift%20T%C3%A4by%20kommun%202023.pdf). 

Detaljplan Näsbypark 73:40 m.fl. överklagad

Detaljplanen för berört planområde, Näsbypark 73:40 m.fl. antogs av kommunfullmäktige den 6 februari 2023. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen den 6 mars 2023. Nästa steg är att mark- och miljödomstolen ska hantera ärendet och fatta beslut, vilket troligen sker efter anbudstidens utgång. Så snart beslut har fattats informerar Täby ko

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-19)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-02-22

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2022/281-26