Täby kommun Mäklartjänster

Mäklartjänster

Täby kommun, TÄBY

Upphandlingen avser tecknande av ramavtal för mäklartjänster avseende fastighetsförsäljning. Avrop kommer ske vid behov under avtalsperioden. Vid avtalsstart är det klart att två villatomter samt en äldre skolbyggnad med tillhörande tomt ska försäljas.

Beställaren förbinder sig inte till några beställningsvolymer, angivna volymer i upphandlingsdokumentet gäller utan förbindelse under avtalsperioden. Ramavtal kommer tecknas med en leverantör

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-02-01)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-01-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KFA 2018/439-05