Täby kommun LÄRPLATTFORM TÄBY

LÄRPLATTFORM TÄBY

Täby kommun

Täby kommun inbjuder härmed att lämna anbud i upphandlingen Lärplattform Täby. Kommunen genomför en upphandling och inbjuder anbudsgivare att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Täby kommuns befintliga avtal avseende lärplattform löper ut under sommaren 2024, varför kommunen nu avser genomföra en ny upphandling avseende en lärplattform för förskola, grundskola, gymnasium, fritidshem samt anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Upphandlingen omfattar nedan angivna delar:

1.        Planering/administration av undervisning

2.        IUP – individuell utvecklingsplan

3.        Betyg och omdömen

4.        Uppföljning av elevers studiesituation

5.        Kommunikation (nyheter och meddelanden) mellan vårdnadshavare, elever,

skolans personal

6.        Integrationer och API:er

7.        OPTION: SCHEMALÄGGNING. (utvärderas ej)

         OPTION: KOMVUX SOM ANPASSAD UTBILDNING (utvärderas ej)

2023-09-05 09:44
Täby kommun inbjuder härmed att lämna anbud i upphandlingen Lärplattform Täby.   Täby kommuns befintliga avtal avseende lärplattform löper ut under sommaren 2024, varför kommunen nu avser genomföra en ny upphandling avseende en lärplattform för förskola, grundskola, gymnasium, fritidshem samt anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.   Upphandlingen omfattar nedan angivna delar: 1.        Planering/administration av undervisning 2.        IUP – individuell utvecklingsplan 3.        Betyg och omdömen 4.        Uppföljning av elevers studiesituation 5.        Kommunikation (nyheter och meddelanden) mellan vårdnadshavare, elever, skolans personal 6.        Integrationer och API:er 7.        OPTION: SCHEMALÄGGNING. (utvärderas ej)          OPTION: KOMVUX SOM ANPASSAD UTBILDNING (utvärderas ej)
->
Täby kommun inbjuder härmed att lämna anbud i upphandlingen Lärplattform Täby. Kommunen genomför en upphandling och inbjuder anbudsgivare att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.   Täby kommuns befintliga avtal avseende lärplattform löper ut under sommaren 2024, varför kommunen nu avser genomföra en ny upphandling avseende en lärplattform för förskola, grundskola, gymnasium, fritidshem samt anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.   Upphandlingen omfattar nedan angivna delar: 1.        Planering/administration av undervisning 2.        IUP – individuell utvecklingsplan 3.        Betyg och omdömen 4.        Uppföljning av elevers studiesituation 5.        Kommunikation (nyheter och meddelanden) mellan vårdnadshavare, elever, skolans personal 6.        Integrationer och API:er 7.        OPTION: SCHEMALÄGGNING. (utvärderas ej)          OPTION: KOMVUX SOM ANPASSAD UTBILDNING (utvärderas ej)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-07-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

BGN 2022/198-69,GNN 2022/84-69