Täby kommun Landskapsvård, Tätortsnära Slyröjning, Fornvård och Vassklippning

Landskapsvård, Tätortsnära Slyröjning, Fornvård och Vassklippning

Täby kommun, TÄBY

Landskapsvård omfattar landskapsvårdande slåtter, gräs- och slyröjning,

Tätortsnära slyröjning omfattar årlig slyröjning.

Fornvård, skötselåtgärderna består främst av gräsröjning och/eller slyröjning.

Vassklippning, uppdraget omfattar årlig vassklippning.

Uppdraget omfattar landskapsvårdande slåtter, gräs- och slyröjning, enligt kommunens landskapsplan.

Område 2 – Tätortsnära slyröjning

Uppdraget omfattar årlig slyröjning, som är en form av årsskottsröjning. Slyröjningen ska utföras enligt de instruktioner som finns i kommunens tätortsnära slyröjningsplan.

Område 3 – Fornvård

Fornminnesområdena är vackra naturmiljöer som ska skötas utifrån riktlinjerna i kommunens fornvårdsplan med syfte att skapa stor artrikedom i både träd- och buskskikt. Skötselåtgärderna består främst av gräsröjning och/eller slyröjning.

Område 4 – Vassklippning

Uppdraget omfattar årlig vassklippning.

Vassklippning ska utföras enligt de instruktioner som finns i kommunens vassklippningsplan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-11-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-10-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län, Sverige

Diarie-/referensnummer

SBN 2018/419-34