Täby kommun Kundtjänst med registerhållning och fakturering av VA-avgifter

Kundtjänst med registerhållning och fakturering av VA-avgifter

Täby kommun

Upphandling av kundtjänst med registerhållning och fakturering av VA-avgifter.

Uppdraget omfattar:

· Tillhandahållande av kundtjänst för kommunens VA-abonnenter

· Registerhållning och arkivhantering i ett, av anbudsgivaren tillhandahållet, abonnentsystem

· Hantering och registrering av vattenmätaravläsningar

· Fakturering av VA-avgifter

· Uppföljning och prognostisering av intäkter

· Upprättande av plan för vattenmätarbyten

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SBN 2020/128-36