Täby kommun Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS

Täby Kommun

Uppdraget innebär att, dygnet runt, årets alla dagar, tillhandahålla insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS.

Insatsen innebär att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning tillfälligt vistas i korttidshem eller i korttidsfamilj. Korttidsvistelse kan också innebära vistelse på läger. Uppdraget enligt detta förfrågningsunderlag omfattar korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av korttidshem och/eller vistelse på läger, inte korttidsfamilj.

Insatsen omfattar omvårdnad.

Utförarens verksamhet ska vara belägen inom det geografiska området Täby kommun eller till Täby närliggande delar av kommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Sollentuna, Solna, Stockholm, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår inte i uppdrag. Resor till och från verksamheten ingår inte heller i utförarens uppdrag.

Insatsen ska kunna ges både som en regelbunden insats och vid akuta behov.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2020-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SON 2018/33-79