Täby kommun Korttidstillsyn av skolungdomar över 12 år enligt 9 § 7 LSS

Korttidstillsyn av skolungdomar över 12 år enligt 9 § 7 LSS

Täby Kommun

Uppdraget innebär att tillhandahålla insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 LSS. 

Insatsen ges till skolungdomar med funktionsnedsättning som tillhör personkrets 1, 2 eller 3 enligt 1 § LSS (fr.o.m. 1 juli det år skolungdomen fyller 13 år). Insatsen enligt detta uppdrag avser att erbjuda tillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under skolans lovdagar och studiedagar. 

Insatsen omfattar omvårdnad. 

Insatsen ska ge möjlighet till personlig utveckling, delaktighet i samhällslivet och social samvaro samt ge brukaren möjlighet att få leva som andra. Insatsen ska bidra till goda uppväxtvillkor och utformas utifrån ungdomens behov, inflytande och medbestämmande samt värna om brukarens integritet. 

Insatsen ska möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. 

Insatsen ska möjliggöra för ungdomen att umgås med jämnåriga. 

Utförarens verksamhet ska vara belägen inom det geografiska området Täby kommun eller till Täby närliggande delar av kommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Sollentuna, Solna, Stockholm, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. 

Hälso- och sjukvårdsinsatser samt resor till och från verksamheten ingår inte i uppdraget.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2020-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SON 2018/33-79