Täby kommun KaVA - etapp 1

KaVA - etapp 1

Täby kommun

Täby kommun befinner sig i ett expansivt byggskede i bland annat Täby Park och Arninge. För att möta upp detta planerar kommunen för en utökning av kapaciteten i spillvattensystemet. 

Uppdraget sträcker sig från Viggbyholms industriområde i syd-öst till Käppalatunneln i Visinge i nord-väst..

Entreprenaden innefattar utbyggnad av cirka 2 800 löpmeter nya spillvattenledningar samt två pumpstationer.

I uppdraget ingår även att bygga ut en del av Norrvattens dricksvattenssystem, cirka 700 löpmeter.

Option 1 avser ny kanalisation för Vattenfalls kommande högspänningsledning utmed Bergtorpsvägen, cirka 400 löpmeter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-07-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SBN 2023/77-36