Täby kommun Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen

Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen

Täby kommun

Genom Sverigeförhandlingen har Täby kommun åtagit sig en omfattande bostadsutbyggnad, vilket medför att kapaciteten i Täby kommuns spillvattennät måste förstärkas. En åtgärd som planeras är en kompletterande anslutning vid Ellagårdsvägen till Käppalas spillvattentunnel. Det område som avlastas från det nedströms liggande ledningsnätet består av cirka 5000 personer. Anslutningen ska göras med självfall, sträckan är drygt 200 meter. Käppalaförbundet kräver att flödesmätning anordnas innan påsläpp på tunneln, varför även en mätarkammare ska anläggas

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-12-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-10-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SBN 2109/64-36